Turistinformasjon

Turistinformasjonen for Asker & Bærum ligger i den " Gamle delen " av Sandvika Storsenter og er en del av Visit Asker & Bærum og er medlem av Akershus Reiselivsråd.

Adresse: Brodtkorbsgate 7
1338 Sandvika
Telefon: +47 67 52 23 00
Mail-adresse: abturistinfo@sandvikastorsenter.no
   
Nokas Vekterservice Tlf.:      67 52 21 69
  Mob.:  466 21 749


Vi har en egen informasjonstavle med diverse brosjyrer fra Asker og Bærum eks. turkart over Bærum diverse brosjyrer over sykkelruter i Bærum, Lommedalsbanen, Camping i Norge, etc.
I tillegg har vi Oslo Guiden på følgende språk ; norsk, engelsk, tysk og fransk, WhatsOn, Tusenfryd – og Bjørneparken brosjyrer.

Vi har i tillegg salg av;

  • Salg av prospektkort, frimerker, konvolutter.
  • Håndbok for Asker & Bærum, Norsk og engelskversjon
  • Salg av lokale turbøker; Beskrivelse av mange flotte turforslag i Asker & Bærum
  • Oslo Pass
  • Salg av Tusenfrydbilletter
  • Tegning av medlemskap i NAF

Gratisbuss fra Oslo til Sandvika og retur.

OSLO Pass:
Ved  kjøp av Oslo Pass hos oss, vil en få gratis parkering for ant timer som Oslo passet gjelder;  24, 48 eller 72 timer.
Parkeringsbevis vil informasjonen utstede sammen med kjøp av Oslo Pass.

For attraksjoner og beskrivelser i Asker og Bærum, se følgende link;
www.visitaskerogbærum.no
www.akershus.com